background

Q Tipi Çelik Hasır

Q Tipi Çelik Hasır

Her iki istikamette de çalışan döşemelerde ve betonarme yapı elemanlarında kullanılır. Boy ve en çubuğu aralıkları 150 mm dir.

Standart hasırlar 5,0 / 2,15 m’dir.Nakliyesi kolaydır.Boy çubukları çift olabilir,en çubuğu ise daima tektir.

Özel imalatta yapılabilir.Maximum boy çubuğu 8 m ; maximum en çubuğu 2,80 m ölçüleri içinde her kesitte cm2 / m .Özel hasır imal edilebilir.


 • Kat döşemelerinde
 • Perdelerde ve İstinat duvarı yapımında
 • Tünel kalıp uygulamalarında
 • Saha , yol ve zemin betonlarında
 • Prefabrik yapı elemanlarında
 • Metro – Tünel İnşaatlarında
 • Beton Boru imalatında
 • Baraj , kanal ve kanaletlerde
 • Toplu konutlarda
 • Sömellerde , kolon ve kirişlerde
 • Çit hasırı olarak
 • Otoyol inşaatlarında
 • Malzemeden Tasarruf : Çelik Hasır emniyet gerilmesinin normal inşaat demirinden yaklaşık İki kat fazla olması ,çelik hasır kullanılması halinde normal inşaat demirine nazaran % 40 civarında ağırlık tasarrufu sağlamaktadır.İnşaat demirinde beton 160 için Ve= 1400 kg / cm2 iken çelik hasırda bu miktar Ve=2400 kg / cm2 olmaktadır.Bu nedenle demir kesiti yarı yarıya azalmaktadır.
 • Zamandan Tasarruf : Çelik hasırda kullanılan malzemenin azalması ,plakalar halinde oluşu kolay taşınabilmesi ve montajının kolaylığı zamanı büyük ölçüde kısaltmaktadır.
 • İşçilikten Tasarruf : Normal demirlerde olduğu gibi doğrultma , çubukları tek tek kesip pilye kırma,kanca yapma ,döşemeyi belierli aralıklarla yerleştirip birbirine bağlama gibi işler yoktur. Çelik hasırın ise kısa zamanda döşenmesi işçilikten % 50 tasarruf sağlanmaktadır.
 • Nakliyeden Tasarruf : Çelik hasırlar standart 5x2,15 m tip ve ebatlarda imal edildikleri için Nakliyesi kolaydır.Demirden tasarruf sağladığı için nakliye ücreti de azalmaktadır.
 • Paradan Tasarruf : Malzemenin yarıya yakın azalması zamanın kısalması , işçilikten tasarruf Netice olarak bütün bunlar %10-20 arasında parasal tasarruf sağlamaktadır.
 • Kalite Üstünlüğü : Çelik hasırlar otomatik kaynak makinalarında istenilen ölçüde hassasiyetle imal edilmektedir.Çelik hasır çubukları beton içerisinde homojen bir dağılım göstermekte, böylece çekme kuvvetlerinin düzgün bir şekilde alınması sağlanmaktadır.Çubukların nervürlü ve birbirine kaynaklı oluşu aderansı arttırmakta , beton içerisinde çubukların kayması önlenmekte ,yapıda olabilecek çatlaklar , korozyon ve sızıntılar giderilmektedir.
 • Çelik Hasır TSE Belgelidir : Çap ve boy standartı vardır.Dolasıyla boydan ve çaptan zayiat verilmez.İnşaatlarda olumsuz görüntü aez eden demir artıklarına rastlanmaz.
Hasır tipi Hasır Ebadı Boy / En (cm) Göz Ölçüleri Boy / En (cm) Çap Boy Boy / En (mm) Hasır Ağırlığı (kg)
Q106/106 500/215 150/150 4.5/4.5 17,92
Q131/131 500/215 150/150 5.0/5.0 22,13
Q158/158 500/215 150/150 5.5/5.5 26,77
Q188/188 500/215 150/150 6.0/6.0 31,86
Q221/221 500/215 150/150 6.5/6.5 37,39
Q257/257 500/215 150/150 7.0/7.0 43,37
Q257/188 500/215 150/150 7,0./6.0 37,86
Q295/295 500/215 150/150 7.5/7.5 49,78
Q295/257 500/215 150/150 7.5/7.0 46,71
Q295/221 500/215 150/150 7.5/6.5 43,85
Q295/257 500/215 150/150 7.5/6.0 41,21
Q335/335 500/215 150/150 8.0/8.0 56,64
Q335/295 500/215 150/150 8.0/7.5 53,36
Q335/257 500/215 150/150 8.0/7.0 50,29
Q335/221 500/215 150/150 8.0/6.5 47,43
Q335/188 500/215 150/150 8.0/6.0 44,78
Q424/424 500/215 150/150 9.0/9.0 71,69
Q424/335 500/215 150/150 9.0/8.0 64,49
Q424/295 500/215 150/150 9.0/7.5 61,21
Q424/257 500/215 150/150 9.0/7.0 58,14
Q424/221 500/215 150/150 9.0/6.5 55,28
Q524/524 500/215 150/150 10.0/10.0 88,51
Q524/424 500/215 150/150 10.0/9,0 80,46
Q524/377 500/215 150/150 10.0/8.5 76,75
Q524/335 500/215 150/150 10.0/8.0 73,26
Q524/295 500/215 150/150 10.0/7.5 69,98
Q524/257 500/215 150/150 10.0/7.0 66,91
Whatsapp
Teklif ve Bilgi Hattı